Co je předmětem podnikání IFIS investičního fondu?


Předmětem podnikání fondu je shromažďování peněžních prostředků nebo penězi ocenitelných věcí od více kvalifikovaných investorů vydáváním účastnických cenných papírů nebo tak, že se kvalifikovaní investoři stávají jejími akcionáři, a provádění společného investování shromážděných peněžních prostředků nebo penězi ocenitelných věcí na základě určené investiční strategie ve prospěch kvalifikovaných investorů a dále správa tohoto majetku.


O investičním fondu

IFIS investiční fond, a.s. je ryze českým investičním fondem. Investiční fond je investičním fondem dle zákona č. 240/2013 Sb. Portfolio fondu je tvořeno v souladu se statutem fondu zejména pohledávkami, které fond nabyl, za účelem zhodnocení finančních prostředků akcionářů fondu. Pohledávkové portfolio investičního fondu spravuje MIDESTA, s.r.o. – společnost, která působí již 8 let v oblasti nákupu, prodeje a soudního vymáhání pohledávek. Více informací o společnosti MIDESTA, s.r.o. naleznete na webových stránkách www.midesta.cz. Administrátorem fondu je QI investiční společnost, a.s., což je partner s dlouholetými zkušenostmi na poli obhospodařování a administrace fondů.


Proč vybrat IFIS investiční fond, a.s.?

  • Portfolio pohledávek spravuje společnost MIDESTA, s.r.o., která má s pohledávkami mnohaleté zkušenosti a za dobu působení na trhu může doložit desítky referencí
  • Jsme ryze český fond
  • Řídíme se dle české právní legislativy i českého právního řádu
  • Daňovou povinnost plníme v České republice a ne v zahraničí jako konkurenční subjekty na trhu
  • Činnost fondu je zcela transparentní, neustále usilujeme o informační otevřenost