Online pomoc
při řešení pohledávek za SBERBANK CZ

Navázání spolupráce při řešení pohledávek za dlužníkem SBERBANK CZ a.s.

Aktuální zpráva - ČNB odebrala licenci Sberbank. Ta se může odvolat
Napsali o nás - Klienti Sberbank zachraňují vklady. Velký fond IFIS si vyjednal výjimku


Vážené dámy a vážení pánové,
v důsledku likvidní krize Sberbank CZ, která vyústila v opatření ČNB, jenž bance zakázalo disponovat s aktivy a pasivy banky se dnes tato banka nachází v situaci, která směřuje k definitivnímu odnětí bankovní licence a likvidaci a pravděpodobně i insolvenci banky. V současné době dochází k vyplácení klientů z garančního fondu, kde každá výplata jednotlivému klientovi je omezena částkou 100.000 EUR. Existuje však mnoho významných klientů kteří ve Sberbank CZ mají výrazně větší pohledávky, než je tato zákonným pojištěním garantovaná částka. Na tyto klienty cílí naše ONLINE pomoc klientům Sberbank CZ a.s.

IFIS investiční fond a.s. jako specialista na rizikové pohledávky situaci kolem dlužníka Sberbank CZ a.s. monitoruje.

Pokud jste věřiteli Sberbank nabízíme Vám možnost postoupení Vaší pohledávky za Sberbank CZ a.s. s tím, že na sebe převezmeme rizika spojená s jejím vymáháním.

IFIS Investiční fond a.s. je ryze českým pohledávkovým investičním fondem a jako takový patří ke zkušeným subjektům, které v tomto oboru na našem území působí. Odvážíme se tvrdit, že v České republice jsme jedni z největších specialistů na pohledávky, jsme vidět v mnoha velkých insolvenčních řízeních. Naším hlavním oborem jsou právě ohrožené a rizikově kvalifikované pohledávky. V historii naší existence najdete nejeden projekt úspěšné reorganizace širokého spektra podnikatelských subjektů. (více o IFIS najdete na stránkách www.ifis.as). Vystupujeme v množství insolvenčních řízení spojených s řešením úpadků dlužníků, ať už jsou řešena oddlužením, reorganizací či konkursem. Svému oboru rozumíme a umíme se v něm pohybovat.

V případě Vašeho dlužníka – Sberbank CZ a.s., nabízíme řešení Vašich pohledávek formou jejich prodeje investičnímu fondu IFIS investiční fond, a.s.

Nemůžete disponovat s Vašimi vklady ve Sberbank?

Řešením je prodej Vašeho nároku našemu investičnímu fondu!

Pohledávka za Sberbank CZ a.s. bude postoupena z klienta na IFIS na základě smlouvy o postoupení pohledávky. V současné chvíli jsme jediní, kdo takovou službu nabízí.

Realizujte prodej pohledávky našemu fondu a rychlé vyplacení 50% z její nominální hodnoty!

Podmínky odkupu Vaší pohledávky jsme se snažili nastavit transparentně a zároveň atraktivně.

V rámci tohoto obchodního případu jsme se rozhodli stanovit pevnou odkupní hodnotu 50% z nominální výše Vaší pohledávky, za kterou nabízíme rychlou úplatu.

Pravda je, že naše řešení pro Vás je za cenu nemalého diskontu, ale na druhou stranu obdržíte své finanční prostředky mnohem rychleji a v garantované výši.

Na druhou stranu je třeba mít na mysli, že nejpravděpodobnějším scénářem pro Sberbank je vstup do likvidace. Z dosavadních případů víme, že proces likvidací banky většinou nekončí a domníváme se, že i v tomto případě je pravděpodobné, že i když proces začne likvidací, tak uspokojení svých pohledávek z nepojištěných vkladů se věřitelé dočkají až v insolvenci. Rozhodně lze čekat proces v řádu roků a plnění jen poměrné části pohledávek dle míry úspěšnosti prodeje úvěrových pohledávek a dalších aktiv banky a dále finanční náročnosti celého procesu.

Vše vyřešíme korespondenčně a rychle!

V případě zájmu o naši pomoc při řešení pohledávky vyplňte, prosím, interaktivní formulář pro navázání naší spolupráce, který je níže zde na našem webu a vložte veškeré skeny Vaší dokumentace k pohledávce, pokud možno ve formátu PDF (především pak smlouvu o vedení účtu a kopie výpisu účtu s jeho zůstatkem, či případně další podklady pohledávku specifikující).

Po vyplnění formuláře a zaslání dokumentace obdržíte na Váš e-mail potvrzení, že jsme Váš případ zaznamenali. Bez zbytečného odkladu Vaši pohledávku zanalyzujeme a vypracujeme Vám návrh Smlouvy o postoupení pohledávky včetně částky úplaty, přičemž platební podmínky budou uvedeny v samostatné Dohodě o úplatě, která je nedílnou součástí Smlouvy. Smlouvu Vám následně zašleme k prostudování a k případnému podpisu. Jakmile obdržíme Vámi podepsané obě pare smlouvy, zajistíme podpisy na naší straně, jedno pare smlouvy Vám odešleme zpět a zároveň v dohodnutém termínu proplatíme částku úplaty.

To vše umíme zrealizovat ve velmi krátké lhůtě.

Podepsané smlouvy zasílejte na adresu:
IFIS Investiční fond a.s., Čechyňská 14a, 602 00 Brno

Upozornění:
Smlouvu i Dohodu o úplatě je třeba podepsat ověřeným podpisem a doplnit chybějící údaje (Vaše nacionále, číslo Vašeho bankovního účtu).

Upozornění: Minimální hodnota pohledávek pro tuto nabídku je 500.000,- Kč.


V případě potřeby jakéhokoliv upřesnění či dotazu nás neváhejte kontaktovat!

Závěrem dáváme věřitelům – fyzickým osobám na vědomí, že zpracováváme jejich osobní údaje, které nám zasláním vyplněné smluvní dokumentace předají, a to výhradně za účelem odkupu jejich pohledávky. Jedná se o Vaše jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště. Informace o zpracování osobních údajů a Vašich právech, naleznete v příslušné sekci na webových stránkách investičního fondu IFIS.

  Informační linka k obchodnímu případu: +420 534 009 832
  E-mail: sberbankpohledavky@ifis.cz

  Formulář - vyjádření zájmu o spolupráci na případu SBERBANK


  Kontaktní údaje


  Dokumentace

  Limit 4 MB na přílohu.


  Poznámka

  Níže možno vložit text s poznámkou, například napsat, zda nás kontaktujete na doporučení či zda například potřebujete se smlouvou vystavit plnou moc pro zastupování Vašeho člena rodiny při podpisu smluv, či případně připsat, že si přejete abychom Vás ještě kontaktovali telefonicky a vysvětlili či upřesnili jakýkoliv Váš další dotaz.  Zprávy: