Mějte v rámci insolvenčního řízení jistotu s PROGRAMEM IFIS 90 %

Online pomoc
při řešení pohledávek za SBERBANK CZ

Prodej českých aktiv padlé Sberbank se komplikuje. Své nabídky nepodaly PPF, Česká spořitelna ani ČSOB

Vážení klienti Sberbank CZ,

v důsledku odnětí bankovní licence a vyhlášení likvidace Sberbank CZ, která vyústila v úpadek banky řešený insolvenční cestou, jsou klienti jako Vy, v situaci, kdy vklady nad rámec pojištění z GSFT nejsou vypláceny a pravděpodobně budou uspokojovány až cestou insolvenčního řízení. Existuje mnoho klientů, kteří ve Sberbank CZ mají výrazně větší pohledávky, než je zákonným pojištěním garantovaná částka. Na Vás cílí naše ONLINE pomoc klientům Sberbank CZ a.s.

Pokud jste věřiteli Sberbank, nabízíme Vám možnost postoupení Vaší pohledávky za Sberbank CZ a.s. s tím, že na sebe převezmeme rizika spojená s jejím vymáháním v rámci insolvenčního procesu!

Chcete mít jistotu, že v rámci insolvenčního řízení SBERBANK bude vaše pohledávka řešena profesionály?

Využijte naše řešení!

Pohledávka za Sberbank CZ a.s. bude postoupena z klienta na IFIS na základě smlouvy o postoupení pohledávky. Jedná se vlastně o formu Vašeho zastupování v rámci insolvenčního řízení. S námi budete mít jistotu, že pohledávka bude přihlášena správně, přesně a ve včasných termínech, zároveň je o jistotě maxima výtěžku, tedy 90 % z přijatých plnění, tj, např. 90 % z částky inkasované z rozvrhu v rámci insolvenčního řízení. V případě, kdy se rozhodnete pro spolupráci s námi, můžete si být jisti, že Váš hlas v insolvenčním řízení bude součástí velké skupiny, která bude slyšet!

IFIS do celého případu vkládá svou zkušenost a odbornou erudici, zajišťuje Vám férové podmínky, kdy nemusíte platit žádný poplatek ani náklady na právní zastoupení za účinné ošetření Vaší pohledávky a její přihlášení v rámci insolvenčního procesu, pouze si činíme ambici mít 10% podíl na budoucím inkasu a s touto motivací budeme k případu a řízení insolvenčního procesu přistupovat. IFIS je touto cestou motivován učinit maximum možných kroků, které učinit lze, a z pozice jednoho z největších věřitelů insolvenční proces ovlivňovat tak, aby zajistil co nejlepší zpeněžení majetkové podstaty dlužníka a co nejvyšší výnos z hlediska budoucího rozvrhu mezi věřitele banky.

PROGRAM IFIS 90 %

Postupte svou pohledávku na IFIS za úplatu 90 % z vymoženého plnění!

Nabízíme možnost řešení Vaší pohledávky za Sberbank CZ formou postoupení pohledávky s odloženou úplatou ve výši 90 % z veškerého inkasa z vymoženého z pohledávky, včetně výtěžku z případného insolvenčního řízení. Reagujeme takto na zájem té části klientů, kteří jsou smířeni s tím, že na finanční plnění od dlužníka si bude nutné pravděpodobně delší dobu počkat.

PROGRAM IFIS 90 % je určen především klientům, kteří hotovost nepotřebují rychle a jsou ochotni i v době nastartované inflační spirály čekat delší čas na výtěžek z insolvenčního řízení a riziko delšího času jsou, v zájmu výše budoucího výtěžku, ochotni nést. Mnozí z Vás nás oslovují a mají zájem, aby Vaše zájmy IFIS zastupoval v rámci insolvenčního řízení, podobně jako jsme se angažovali například v počátcích i v průběhu insolvenčního procesu dlužníka ARCA INVESTMENTS. Tam postupně témeř bezezbytku došlo na naše prognózy, naše analýzy z kterých jsme vycházeli se nemýlily.

Ano, jako jeden z věřitelů máme zájem i v řízení Sberbank CZ kolektovat jednotlivé pohledávky do širokého sdružení a následně být jedním z lídrů insolvenčního procesu dlužníka. Z této pozice budeme insolvenční řízení ovlivňovat tak, aby jeho výsledkem bylo co nejvýhodnější zpeněžení majetkové podstaty dlužníka a tedy i co největší návratnost pohledávek z vkladů, které naši klienti do banky vložili. Každá jednotlivá pohledávka nemá v tak velkém insolvenčním řízení jako je SBERBANK CZ sílu jako pohledávky sdružené do velké skupiny a zastupované týmem v oboru zkušených profesionálů jako jsme my.

Podmínky odkupu Vaší pohledávky jsme se snažili nastavit tak, abychom nabídli pro klienty atraktivní a jednoduše nastavené férové podmínky výpočtu částky úplaty za postoupení pohledávky.

Je to jednoduché:
Vyplatíme Vám z veškerého výtěžku částku rovnající se devadesáti procentům z plnění, které se nám podaří jako výtěžek z pohledávky realizovat. Ve smlouvě je tato úplata přesně vymezena. Záměrně jsme podmínky řešení pohledávek za Sberbank CZ nastavili jednotně tak, aby z věci byla zřejmá skutečnost, že je výhodné i pro nás zabezpečit co nejvyšší plnění ze strany dlužníka. Výše odměny v rozsahu 10 % z výtěžku je toho důkazem! Věříme, že naše působení v tomto případu bude úspěšné. Vy si za tento poplatek zajistíte, že Vaši pohledávku budou řešit a spravovat profesionálové v oboru, patřící v rámci ČR a SR opravdu ke špičce. Zároveň máte jistotu, že za naše služby nebudeme a nemůžeme požadovat nic více než ujednané procento odměny.

Vše vyřešíme korespondenčně a rychle!

V případě zájmu o naši pomoc, při řešení pohledávky vyplňte prosím interaktivní formulář pro navázání naší spolupráce, který je níže. Do formuláře dále vložte veškeré skeny Vaší dokumentace k pohledávce, pokud možno ve formátu PDF (především pak smlouvu o vedení účtu a kopie výpisu účtu s jeho aktuálním zůstatkem, či případně další podklady pohledávku specifikující).

Po vyplnění formuláře a zaslání dokumentace obdržíte na Váš e-mail potvrzení, že jsme Váš případ zaznamenali. Bez zbytečného odkladu Vaši pohledávku zanalyzujeme a vypracujeme Vám návrh smlouvy. Tu Vám následně zašleme k prostudování a k případnému podpisu. Jakmile obdržíme Vámi podepsané obě pare smlouvy, zajistíme podpisy na naší straně. Jedno pare smlouvy Vám odešleme zpět.

To vše umíme zrealizovat ve velmi krátké lhůtě.

Podepsané smlouvy zasílejte na adresu:
IFIS Investiční fond a.s., Čechyňská 14a, 602 00 Brno

Upozornění:
Smlouvu je třeba podepsat ověřeným podpisem a doplnit chybějící údaje (Vaše nacionále, číslo Vašeho bankovního účtu).


V případě potřeby jakéhokoliv upřesnění či dotazu nás neváhejte kontaktovat!

Závěrem dáváme věřitelům – fyzickým osobám na vědomí, že zpracováváme jejich osobní údaje, které nám zasláním vyplněné smluvní dokumentace předají, a to výhradně za účelem odkupu jejich pohledávky. Jedná se o Vaše jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště. Informace o zpracování osobních údajů a Vašich právech, naleznete v příslušné sekci na webových stránkách investičního fondu IFIS.

MOŽNOST ADVOKÁTNÍHO ZASTUPOVÁNÍ V INSOLVENČNÍM ŘÍZENÍ SBERBANK:

Pro klienty, kterým nevyhovuje řešení jejich pohledávky formou postoupení v rámci našeho programu IFIS 90, jsme připravili možnost jejich zastupování v rámci insolvenčního řízení, vedeného na dlužníka Sberbank CZ a.s. našimi advokáty. Ano, Vaše pohledávky jsou ze zákona v případě úpadku banky v ins. řízení přihlášeny automaticky. Přesto mnozí z Vás, stejně jako my, spatřujete výhodu v aktivní účasti na schůzi věřitelů a chcete se jí účastnit prostřednictvím odborně vybaveného profesionálního právního zastoupení. I my vidíme velký potenciál pro budoucí výtěžek, jestliže hlasy jednotlivých věřitelů budou sdruženy do většího bloku a takto budou, společně s námi, účinněji prosazována všechna správná řešení, směřující k co nejuspokojivějšímu řešení úpadku Sberbank CZ a.s. Využijte našich zkušeností z oboru insolvenčního práva a řešení rizikových pohledávek!

Všem věřitelům nabízíme možnost zastoupení advokátem spolupracujícím s Investičním fondem IFIS a.s. Zastoupení je realizováno na základě plné moci. Tímto krokem budete mít jistotu, že Vaše hlasy na schůzi věřitelů a v rámci insolvenčního řízení budou sdruženy do silného věřitelského bloku a budou slyšet. Poplatek za tuto službu máme nastaven v hodinové sazbě 3.000,-- Kč za každou započatou hodinu takového zastoupení, minimální sazba je pak nastavena u každého zastupovaného věřitele na 15.000,-- Kč.

V případě zájmu o takové zastupování nás prosím neváhejte kontaktovat na níže uvedeném kontaktním formuláři, kdy po vyplnění formuláře Vám zašleme k podpisu plnou moc.

Kdo je IFIS – investiční fond a.s.?

IFIS investiční fond a.s. jako specialista na rizikové pohledávky situaci kolem dlužníka Sberbank CZ a.s. monitoruje a dlouhodobě se snaží stejně jako v jiných případech, kde jsme se angažovali z věřitelské pozice, věci nazývat pravými jmény. Nyní dochází na naše slova, banka je na cestě do úpadku a insolvenčního řízení, likvidaci s největší pravděpodobností nebude možné úspěšně uzavřít, neboť je zřejmé, že majetek dlužníka nemůže být zpeněžen tak, aby uspokojil všechny věřitele bezezbytku a takové uspokojení věřitelů je nezbytnou podmínkou procesu likvidace. Banku v likvidaci nikdo nekoupí. Už několik měsíců tvrdíme, že naše analýza situace jednoznačně hovoří pro úpadek dlužníka a řešení formou insolvence. Také již několik měsíců nabízíme možnost prodeje pohledávek za Sberbank CZ a.s. Tuto možnost doposud využilo velké množství klientů.

IFIS Investiční fond a.s. je ryze českým pohledávkovým investičním fondem a jako takový patří ke zkušeným subjektům, které v tomto oboru na našem území působí. Odvážíme se tvrdit, že v České republice jsme jedni z největších specialistů na pohledávky, jsme vidět v mnoha velkých insolvenčních řízeních. Naším hlavním oborem jsou právě ohrožené a rizikově kvalifikované pohledávky.

Vystupujeme v množství insolvenčních řízeních spojených s řešením úpadků dlužníků, ať už jsou řešena oddlužením, reorganizací či konkursem. Svému oboru rozumíme a umíme se v něm pohybovat.

  Informační linka k obchodnímu případu: +420 534 009 832
  E-mail: sberbankpohledavky@ifis.cz

  Formulář - vyjádření zájmu o spolupráci na případu SBERBANK

  Mám zájem o spolupráci na řešení případu SBERBANK  Kontaktní údaje


  Dokumentace

  Limit 4 MB na přílohu.


  Poznámka

  Níže možno vložit text s poznámkou, například napsat, zda nás kontaktujete na doporučení či zda například potřebujete se smlouvou vystavit plnou moc pro zastupování Vašeho člena rodiny při podpisu smluv, či případně připsat, že si přejete abychom Vás ještě kontaktovali telefonicky a vysvětlili či upřesnili jakýkoliv Váš další dotaz.


  Ověření, že nejste robot

  Prosím opište kontrolní kód: captcha