Okamžitý odkup Vaší pohledávky za SBERBANK za 30 % z nominálu!

Online pomoc
při řešení pohledávek za SBERBANK CZ

Prodej českých aktiv padlé Sberbank se komplikuje. Své nabídky nepodaly PPF, Česká spořitelna ani ČSOB

Vážení klienti Sberbank CZ,

v důsledku odnětí bankovní licence a vyhlášení likvidace Sberbank CZ, která vyústila v úpadek banky řešený insolvenční cestou, jsou klienti jako Vy, v situaci, kdy vklady nad rámec pojištění z GSFT nejsou vypláceny a pravděpodobně budou uspokojovány až cestou insolvenčního řízení. Existuje mnoho klientů, kteří ve Sberbank CZ mají výrazně větší pohledávky, než je zákonným pojištěním garantovaná částka. Na Vás cílí naše ONLINE pomoc klientům Sberbank CZ a.s.

Pokud jste věřiteli Sberbank, kteří nechtějí a nemohou čekat na pravděpodobně zdlouhavé vypořádání pohledávky v rámci insolvenčního řízení, nabízíme Vám možnost postoupení Vaší pohledávky za Sberbank CZ a.s. s tím, že na sebe převezmeme rizika spojená s jejím vymáháním v rámci insolvenčního procesu a za Vaši pohledávku Vám okamžitě vyplatíme 30 % z její nominální hodnoty!

Potřebujete okamžitou likviditu a čekat na výsledek insolvenčního řízení je pro Vás likvidační?

Využijte naše řešení!

Pohledávka za Sberbank CZ a.s. bude postoupena z klienta na IFIS na základě smlouvy o postoupení pohledávky. Po podpisu smlouvy o postoupení pohledávek Vám smluvně garantujeme platbu úplaty do 14 dnů, platby jsme ale schopni individuálně realizovat i v podstatně dřívějším termínu.

Vše vyřešíme korespondenčně a rychle!

V případě zájmu o naši pomoc, při řešení pohledávky vyplňte prosím interaktivní formulář pro navázání naší spolupráce, který je níže. Do formuláře dále vložte veškeré skeny Vaší dokumentace k pohledávce, pokud možno ve formátu PDF (především pak smlouvu o vedení účtu a kopie výpisu účtu s jeho aktuálním zůstatkem, či případně další podklady pohledávku specifikující).

Po vyplnění formuláře a zaslání dokumentace obdržíte na Váš e-mail potvrzení, že jsme Váš případ zaznamenali. Bez zbytečného odkladu Vaši pohledávku zanalyzujeme a vypracujeme Vám návrh smlouvy. Tu Vám následně zašleme k prostudování a k případnému podpisu. Jakmile obdržíme Vámi podepsané obě pare smlouvy, zajistíme podpisy na naší straně. Jedno pare smlouvy Vám odešleme zpět.

To vše umíme zrealizovat ve velmi krátké lhůtě.

Podepsané smlouvy zasílejte na adresu:
IFIS Investiční fond a.s., Čechyňská 14a, 602 00 Brno

Upozornění:
Smlouvu je třeba podepsat ověřeným podpisem a doplnit chybějící údaje (Vaše nacionále, číslo Vašeho bankovního účtu).


V případě potřeby jakéhokoliv upřesnění či dotazu nás neváhejte kontaktovat!

Závěrem dáváme věřitelům – fyzickým osobám na vědomí, že zpracováváme jejich osobní údaje, které nám zasláním vyplněné smluvní dokumentace předají, a to výhradně za účelem odkupu jejich pohledávky. Jedná se o Vaše jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště. Informace o zpracování osobních údajů a Vašich právech, naleznete v příslušné sekci na webových stránkách investičního fondu IFIS.

Kdo je IFIS – investiční fond a.s.?

IFIS investiční fond a.s. jako specialista na rizikové pohledávky situaci kolem dlužníka Sberbank CZ a.s. monitoruje a dlouhodobě se snaží stejně jako v jiných případech, kde jsme se angažovali z věřitelské pozice, věci nazývat pravými jmény. Nyní dochází na naše slova, banka je na cestě do úpadku a insolvenčního řízení, likvidaci s největší pravděpodobností nebude možné úspěšně uzavřít, neboť je zřejmé, že majetek dlužníka nemůže být zpeněžen tak, aby uspokojil všechny věřitele bezezbytku a takové uspokojení věřitelů je nezbytnou podmínkou procesu likvidace. Banku v likvidaci nikdo nekoupí. Už několik měsíců tvrdíme, že naše analýza situace jednoznačně hovoří pro úpadek dlužníka a řešení formou insolvence. Také již několik měsíců nabízíme možnost prodeje pohledávek za Sberbank CZ a.s. Tuto možnost doposud využilo velké množství klientů.

IFIS Investiční fond a.s. je ryze českým pohledávkovým investičním fondem a jako takový patří ke zkušeným subjektům, které v tomto oboru na našem území působí. Odvážíme se tvrdit, že v České republice jsme jedni z největších specialistů na pohledávky, jsme vidět v mnoha velkých insolvenčních řízeních. Naším hlavním oborem jsou právě ohrožené a rizikově kvalifikované pohledávky.

Vystupujeme v množství insolvenčních řízeních spojených s řešením úpadků dlužníků, ať už jsou řešena oddlužením, reorganizací či konkursem. Svému oboru rozumíme a umíme se v něm pohybovat.

  Informační linka k obchodnímu případu: +420 534 009 832
  E-mail: sberbankpohledavky@ifis.cz

  Formulář - vyjádření zájmu o spolupráci na případu SBERBANK

  Jsem fyzická osoba nebo podnik splňující definici malého a středního podniku a mám zájem o spolupráci na řešení případu SBERBANK CZ a.s. v likvidaci:

  Kontaktní údaje

  Dokumentace

  Limit 4 MB na přílohu.

  Poznámka

  Níže možno vložit text s poznámkou, například napsat, zda nás kontaktujete na doporučení či zda například potřebujete se smlouvou vystavit plnou moc pro zastupování Vašeho člena rodiny při podpisu smluv, či případně připsat, že si přejete abychom Vás ještě kontaktovali telefonicky a vysvětlili či upřesnili jakýkoliv Váš další dotaz.

  Ověření, že nejste robot

  Prosím opište kontrolní kód: captcha