Online navázání
spolupráce na případu HELSKE

Výkup pohledávek HELSKE byl ukončen. Všichni klienti, kteří s námi navázali spolupráci budou o jejích výsledcích informování individuálně či prostřednictvím našich webových stránek v sekci aktuality nebo formou přímého mailingu.