Online navázání
spolupráce na případu ARCA

Dluhopisy vydané skupinou ARCA

Vážené dámy a pánové,
před téměř půl rokem jsme otevřeli program řešení směnečných pohledávek věřitelské základny dlužníka – skupiny ARCA. Setkali jsme se s výraznou poptávkou a velice si Vašeho zájmu vážíme.

Spolu s řešením směnečných pohledávek, u kterých je většinou primárním dlužníkem mateřská společnost ARCA INVESTMENTS a.s., jsme byli klienty dotazováni na možnosti spolupráce při řešení pohledávek z titulu vydaných dluhopisů, a to jak dlužníkem, tak i jeho dceřiných společností. Jedná se o poměrně složitou a rozsáhlou problematiku, kde jsme do této chvíle žádné plošné řešení neposkytovali. Naším cílem je nabízet spolupráci pouze za toho předpokladu, že máme pro klienty připravený nějaký ucelený plán.

Nyní jsme se rozhodli reagovat na váš velký zájem a otevřít program řešení i pro dluhopisové pohledávky za dlužníky ze skupiny ARCA. Máme vyzkoušené konkrétní postupy a kroky, které budeme v rámci tohoto projektu aplikovat a jsme připraveni klienty v rámci této problematiky zastupovat či interagovat s nimi na vymáhání takovýchto pohledávek.

V rámci vymáhacího procesu jsme připraveni využít našich rozsáhlých zkušeností z oboru a použít osvědčené postupy. Naší primární ambicí je sjednotit věřitelskou základnu dlužníka a investorů, k nimž patříte i Vy, poskytnout jí oporu v oblasti řešení a průběhu insolvenčního řízení dlužníka. Níže Vám přinášíme možnost navázání spolupráce ve věci řešení Vaší pohledávky. Za tímto účelem si jednak můžete stáhnout přílohy – vzory smluvní dokumentace k případu – a též s námi můžete navázat spolupráci on-line vyplněním Formuláře – dotazníku.

Bezprostředně po vyplnění Formuláře si Vás dovolíme kontaktovat za účelem dojednání podpisu smluvní dokumentace.

Přílohy ke stažení:
Smlouva o převodu dluhopisové pohledávky - vzor

  Jaké řešení při vymáhání pohledávky nabízíme?

  Vzhledem k charakteru Vaší pohledávky jsme se rozhodli nastavit jednotné podmínky spolupráce bez variantního řešení.

  • Dluhopis bude postoupen věřitelem na IFIS za níže uvedených podmínek,

  • IFIS si objedná služby advokáta, konkrétně z Advokátní kanceláře INDRA, ŠEBESTA, KINCL, která nás bude v problematice zastupovat a činit všechny kroky spojené s právním ošetřením pohledávky a jejím vymáháním,

  • Naším primárním záměrem bude vymožení maxima z postoupené pohledávky,

  • Úplata za postoupenou pohledávku bude nastavena na 96 % z vymoženého s tím, že současně s postoupením pohledávky bude IFIS oprávněn si vyúčtovat administrativní poplatek ve výši 6 % z nominální hodnoty pohledávky, který bude sloužit na pokrytí služeb advokáta a režijních nákladů správy pohledávky,

  • IFIS a advokát zajistí nejen aktivní vymáhání pohledávky, ale také její přihlášení ve všech případných insolvenčních řízeních, která by s osobou dlužníka mohla být či budou vedena, zajistí také veškeré právní ošetření pohledávky a sledování termínů v souvislosti s pohledávkou či v případě nutnosti uplatní práva z pohledávky u příslušného soudu v rámci adekvátního soudního jednání.

  Informační linka k obchodnímu případu: +420 511 192 735
  E-mail: arcadluhopisy@ifis.cz

  Spojení pohledávek v rukou jednoho věřitele umožňuje eskalovat tlak na dlužníka směřující k vymožení pohledávky. To je základní odůvodnění proč se vydat na cestu spolupráce s námi!

  V případě Vašeho zájmu, prosím, vyplňte formulář níže. V dohledné době si dovolíme Vás kontaktovat za účelem dojednání podpisu smluvní dokumentace.

  Formulář - vyjádření zájmu o řešení dluhopisové pohledávky za dlužníkem ze skupiny ARCA

  Kontaktní údaje

  Dokumentace k dluhopisům (skeny)

  Limit 4 MB na přílohu.

  Místo podpisu smlouvy

  Poznámka

  Níže je možné vložit text s poznámkou, například napsat, zda nás kontaktujete na doporučení či zda například potřebujete se smlouvou vystavit plnou moc pro zastupování člena rodiny při podpisu nebo případně připsat, že si přejete abychom Vás ještě kontaktovali telefonicky a zodpověděli Vaše dotazy.

  Ověření, že nejste robot

  Prosím opište kontrolní kód: captcha