Online navázání
spolupráce na případu ARCA

Pohledávky za NOVA Money market, investiční fond s proměnným kapitálem, a.s.

Vážené dámy a pánové,
před téměř půl rokem jsme otevřeli program řešení směnečných pohledávek věřitelské základny dlužníka – skupiny ARCA. Setkali jsme se s výraznou poptávkou a velice si takového zájmu vážíme.

Spolu s řešením směnečných a dluhopisových pohledávek, u kterých je většinou primárním dlužníkem mateřská společnost ARCA INVESTMENTS a.s., jsme byli klienty dotazováni na možnosti spolupráce při řešení pohledávek za společnostmi, které jsou buď přiznanými dcerami skupiny „ARCA“ anebo dcerami o kterých všichni ví, že jimi jsou, ale zcela přiznané svou pravou matkou nejsou. Jednou z takových je i obchodní korporace REDSIDE investiční spolčenost, a.s., která má v portfoliu různorodé investiční fondy.

Jedním z nich je NOVA Money market, investiční fond s proměnným kapitálem, a.s.

Množí se Vaše dotazy na možnost našeho zastupování Vás a vedení společného postupu za těmito osobami, které od Vás, jako investorů, obdržely plnění, a nyní vysvětlují různými důvody proč výplaty Vašich pohledávek odložilo nejdříve o jednotky měsíců, později dokonce o jednotky let. Dokonce od mnohých z Vás investorů tato společnost žádá zaplacení poplatku za správu fondu. Tedy Vy jako investoři nemáte přístup ke svým investovaným prostředkům, nemáte ani vyplacený výnos kvůli kterému jste investovali a dokonce ještě musíte platit provoz za aparát společnosti do které jste investovali.

Rozhodli jsme se Vaši poptávku akceptovat a vypsat program i na řešení i těchto pohledávek. Máme vyzkoušené konkrétní postupy a kroky, které budeme v rámci tohoto projektu aplikovat a jsme připraveni klienty v rámci této problematiky zastupovat či interagovat s nimi na vymáhání takovýchto pohledávek. V rámci vymáhacího procesu jsme připraveni využít našich rozsáhlých zkušeností z oboru a použít osvědčené postupy.

Naší primární ambicí je sjednotit věřitelskou základnu dlužníka a investorů, k nimž patříte i Vy a maximálně eskalovat tlak na dlužníka tak aby došlo buď k vymožení pohledávky nebo k situaci v níž budou věřitelé dlužníka v podstatně větším právním bezpečí než se nachází nyní, kdy dlužník se spokojuje pouze se svými proklamacemi proč nemůže plnit své závazky a jeho věřitelé již tuto argumentaci nevnímají jako věrohodnou.

Níže Vám přinášíme možnost navázání spolupráce ve věci řešení Vaší pohledávky. Za tímto účelem si jednak můžete stáhnout přílohy – vzory smluvní dokumentace k případu – a též s námi můžete navázat spolupráci on-line vyplněním Formuláře – dotazníku.

Bezprostředně po vyplnění Formuláře si Vás dovolíme kontaktovat za účelem dojednání podpisu smluvní dokumentace.

Přílohy ke stažení:
Smlouva o spolupráci - vzor
Plná moc - vzor
Smlouva o poskytování právních služeb - vzor

  Jaké řešení při vymáhání pohledávky nabízíme?

  Vzhledem k charakteru Vaší pohledávky jsme se rozhodli nastavit jednotné podmínky spolupráce bez variantního řešení.

  • Pohledávku budeme řešit formou plné moci udělené Advokátní kanceláři INDRA, ŠEBESTA, KINCL, (AK IŠK)

  • Naším primárním záměrem bude vymožení maxima z postoupené pohledávky

  • IFIS a advokát zajistí nejen aktivní vymáhání pohledávky, ale také její přihlášení ve všech případných insolvenčních řízeních, která by s osobou dlužníka mohla být či budou vedena, zajistí také veškeré právní ošetření pohledávky a sledování termínů v souvislosti s pohledávkou či v případě nutnosti uplatní práva z pohledávky u příslušného soudu v rámci adekvátního soudního jednání

  • Odměna pro advokáta (AK IŠK) za postoupenou pohledávku bude nastavena na 5 % z vymoženého s tím, že současně s podpisem plné moci pro advokáta a smlouvy o spolupráci bude klientovi účtován poplatek 1% z nominální hodnoty pohledávky, který bude sloužit na pokrytí služeb advokáta a režijních nákladů správy pohledávky

  Informační linka k obchodnímu případu: +420 511 192 736
  E-mail: arcafondy@ifis.cz

  Spojení pohledávek v rukou jednoho věřitele umožňuje eskalovat tlak na dlužníka směřující k vymožení pohledávky. To je základní odůvodnění proč se vydat na cestu spolupráce s námi!

  V případě Vašeho zájmu, prosím, vyplňte formulář níže. V dohledné době si dovolíme Vás kontaktovat za účelem dojednání podpisu smluvní dokumentace.

  Formulář - vyjádření zájmu o řešení pohledávky za dlužníkem NOVA MONEY MARKET

  Kontaktní údaje

  Dokumentace k pohledávce (skeny)

  Limit 4 MB na přílohu.

  Místo podpisu smlouvy

  Poznámka

  Níže je možné vložit text s poznámkou, například napsat, zda nás kontaktujete na doporučení či zda například potřebujete se smlouvou vystavit plnou moc pro zastupování člena rodiny při podpisu nebo případně připsat, že si přejete abychom Vás ještě kontaktovali telefonicky a zodpověděli Vaše dotazy.

  Ověření, že nejste robot

  Prosím opište kontrolní kód: captcha