Online navázání
spolupráce na případu ARCA

Aktuálně ARCA: IFIS zahájil program "Pomozte nám zachránit vaše peníze!"


Více: Pomozte nám zachránit vaše peníze!

Směnky vystavené dlužníkem ARCA INVESTMENTS

Vážené dámy a pánové,
výkup pohledávek za skupinou ARCA INVESTMENTS, a.s. byl již ukončen, nicméně reagujeme na poptávku mnohých drobných klientů přihlášených v insolvenčním řízení dlužníka. Spustili jsme program k jejich zastupování v rámci schůzí věřitelského výboru a také jsme se rozhodli nadále pokračovat i s variantou 1 (postoupené pohledávky). Vašeho zájmu o spolupráci si velice vážíme.

IFIS investiční fond a.s. je zkušený účastník mnoha insolvenčních řízení a také jedním z největších věřitelů skupiny Arca. Proto jsme přesvědčeni, že naše působení v rámci zastupování všech drobných věřitelů bude úspěšné. Máme zájem o to, aby ani tyto hlasy drobných věřitelů nebyly promarněny. Mnozí drobní věřitelé si totiž přihlásili svou pohledávku sami a již se nechtějí insolvenčního řízení nadále účastnit, není to pro ně příliš ekonomické. Proto jsme se rozhodli vytvořit program pro jejich zastoupení, tak aby i tento hlas byl účinný.

Každý drobný věřitel, který si svou pohledávku přihlásil sám, může nyní reagovat na naši nabídku tak, že nám ji svěří pro účely zastupování v rámci schůzí věřitelského výboru. Jedině tak jeho hlas nebude promarněn. Budeme se snažit realizovat veškeré úkony, které se nám v rámci naší působností ve věřitelských výborech dlužníků osvědčily. Za zastupování si budeme účtovat 100 Kč bez DPH a zastoupíme drobné věřitele na všech schůzích věřitelského výboru.

Současně s touto variantou spolupráce budeme nadále přijímat pohledávky do programu jejich postoupení (dříve i nyní varianta 1).

Pokud máte zájem o spolupráci vyplňte prosím formulář, zašlete nám podklady k Vaší pohledávce (stačí pouze číslo přihlášky v insolvenčním řízení).

Přílohy ke stažení:
Varianta 1:
Smlouva o převodu směnečné pohledávky
Varianta 2:
Smlouva o poskytování právních služeb
Smlouva o spolupráci
Plná moc

  Varianty řešení spolupráce

  Varianta 1 - Postoupení pohledávky na základě smlouvy o převodu směnky a postoupení směnečné pohledávky; při využití této formy řešení Vám smluvně garantujeme úplatu ve výši 95% z vymožené částky. Náklady na právní zastoupení a řešení věci jdou v tomto případě jednoznačně k naší tíži. Obdobný typ nabídky a smlouvy platí i pro dluhopisy vydané dlužníkem.

  Varianta 2 - Zastupování na schůzích věřitelského výboru Arca investments. Zašlete nám vyplněnou a ověřeně podepsanou smluvní dokumentaci (smlouvu o spolupráci s IFIS a naší spolupracující advokátní kanceláři a plnou moc)..

  Informační linka k obchodnímu případu: +420 511 192 733
  E-mail: arcapohledavky@ifis.cz

  Z hlediska našich zkušeností si dovoluji doporučit první variantu řešení, tj. postoupení pohledávky. Spojení pohledávek v rukou jednoho věřitele umožňuje eskalovat tlak na dlužníka směřující k vymožení pohledávky.
  Prosím Vás o sdělení Vašeho stanoviska, kterou z výše uvedených forem spolupráce zvolíte. V dohledné době si dovolíme Vás kontaktovat za účelem dojednání podpisu smluvní dokumentace.

  Formulář - vyjádření zájmu o spolupráci na případu ARCA

  Kontaktní údaje

  Dokumentace ke směnkám

  Limit 4 MB na přílohu.

  Místo podpisu smlouvy

  Poznámka

  Níže možno vložit text s poznámkou, například napsat, zda nás kontaktujete na doporučení či zda například potřebujete se smlouvou vystavit plnou moc pro zastupování Vašeho člena rodiny při podpisu smluv, či případně připsat, že si přejete abychom Vás ještě kontaktovali telefonicky a vysvětlili či upřesnili jakýkoliv Váš další dotaz.

  Ověření, že nejste robot

  Prosím opište kontrolní kód: captcha