Vyjádření IFIS k memorandu ze dne 18. 1. 2022 zveřejněném v insolvenčním rejstříku

Zprávy: